GŁÓWNY PARTNER:

SV 102MALAVASI SV102

Prasa do główki rękawa
Płyty górne dzielone z parowaniem i odsysaniem.
Płyty górne z parowaniem
Płyty dolne z parowaniem, odsysaniem i nadmuchem
Sterowanie komputerowe lub regulatorami czasowymi (2T+2T)
Docisk regulowany
Prasę należy podłączyć do instalacji parowej, elektrycznej, vacuum,
i sprężonego powietrza

Parametry techniczne:
– zapotrzebowanie na parę o ciśnieniu 6 bar: 30 kg/h
– zapotrzebowanie na sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar: 30 L/min.
– podłączenie do instalacji parowej – ½”
– podłączenie do instalacji sprężonego powietrza – ¼”
– podłączenie do instalacji vacuum – 2 x 1-1/2”