GŁÓWNY PARTNER:

RE 355+MIT10+JAS+FCSMALAVASI RE 355

Prasa do rolowania rewersów
Płyta górna z parowaniem i odsysaniem
Płyta dolna z parowaniem, odsysaniem i nadmuchem.
Sterowanie komputerowe Vec.30
Docisk regulowany
Prasę należy podłączyć do instalacji parowej, elektrycznej, vacuum,
i sprężonego powietrza

Parametry techniczne:
– zapotrzebowanie na parę o ciśnieniu 6 bar: 25 kg/h
– zapotrzebowanie na sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar: 25 L/min.
– podłączenie do instalacji parowej – ½”
– podłączenie do instalacji sprężonego powietrza – ¼”
– podłączenie do instalacji vacuum – 1-1/2”