GŁÓWNY PARTNER:

MA 22+SF+FL+ASSPMALAVASI MA22

Prasa do gór spodni
Płyta górna z parowaniem i odsysaniem.
Płyta dolna z parowaniem, odsysaniem i nadmuchem
Sterowanie komputerowe lub pneumatyczne za pomocą pedałów nożnych
Docisk regulowany
Prasę należy podłączyć do instalacji parowej, elektrycznej, vacuum,
i sprężonego powietrza

Parametry techniczne:
– zapotrzebowanie na parę o ciśnieniu 6 bar: 25 kg/h
– zapotrzebowanie na sprężone powietrze o ciśnieniu 6 bar: 30 L/min.
– podłączenie do instalacji parowej – ½”
– podłączenie do instalacji sprężonego powietrza – ¼”
– podłączenie do instalacji vacuum – 1-1/2”